«ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ
ՈՐՊԵՍ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆ» ԾՐԱԳԻՐ (OFDNA)

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.
Առավելագույնը 50 բառ
Նշեք կոոպերացիայում ներառված և հետագա աշխատանքներին մասնակցող անձանց տվյալները
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.
Ծրագրի իրականացման վայր
Ներկայացված գյուղերի ցանկից դուրս գրանցման հասցե ունենալու դեպքում խնդրում ենք գրել, և ցույց տալ կապը մրցույթի մեջ ընդգրկված գյուղերի հետ, մինչև 50 բառ սահմանափակմամբ։
Առավելագույնը 1000 բառ
Առավելագույնը 500 բառ
Առավելագույնը 300 բառ
Առավելագույնը 200 բառ
(Անձնական ներդրումը պետք է լինի ֆինանսական, դրամաշնորհի ստացվող գումարի հարյուր տոկոսի չափով)
Առավելագույնը 300 բառ
Առավելագույնը 200 բառ
Առավելագույնը 300 բառ
Առավելագույնը 300 բառ
Առավելագույնը 300 բառ
Առավելագույնը 300 բառ
Առավելագույնը 200 բառ
Առավելագույնը 200 բառ
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: xls xlsx.
(Առավելագույնը 200 բառ)
Առավելագույնը 500 բառ
Առավելագույնը 200 բառ
Առավելագույնը 200 բառ
Այլ
(Նկարներ, բիզնես պլան կամ այլ ֆայլերը, որոոնք կարող են օգնել մեզ էլ ավելի լավ հասկանալ Ձեր ծրագիրը, կարող եք կցել այստեղ)
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.