2020՝ Կռունկի տարի
«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր 2020
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Մարդ-վայրի բնություն հակամարտության ուսումնասիրություն
Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացումը Հայաստանի հյուսիսային համայնքներում որպես աղքատության նվազեցման եվ կենսաբազմազանության պահպանության խթան (OFDNA)

Աշխատակիցներ

Նարեկ Գրիգորյան


Մասնաճյուղի ղեկավար

Լուսինե Աղաջանյան


Կենսաբան, ծրագրերի ղեկավար

Աստղիկ Մարկոսյան


Կենսաբան, ծրագրերի աշխատակից

Լևոն Հարությունյան


Կենսաբան, ծրագրերի աշխատակից

Մարիամ Թովմասյան


Գլխավոր հաշվապահ