/ Մեր մասին

Մեր մասին

«NABU»-ն՝ Գերմանիայի Բնության Պահպանության Միությունը, հիմնադրվել է 1899թ.-ին: Այն երկրի հնագույն և խոշորագույն բնապահպանական միություններից է, որին անդամակցում է բուսական և կենդանական աշխարհի, ինչպես նաև վտանգված ապրելավայրերի պահպանության նվիրյալ ավելի քան 620 000 անդամ և հովանավոր:

Միության գործունեության հիմքում կենդանիների ապրելավայրերի և կենսաբազմազանության պահպանումն է, կայուն գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը, անտառների կառավարման և ջրամատակարարման համակարգերի զարգացումը, ինչպես նաև հասարակությունում բնության պահպանության կարևորության գիտակցումը և այդ գիտակցության բարձրացումը:

Շուրջ քսանհինգ տարի առաջ «NABU»-ն սկսեց ընդլայնել իր գործունեությունը նաև Գերմանիայի սահմաններից դուրս: Մոդելային ծրագրեր են իրականացվում  Եվրոպայում, Կովկասում, Միջին և Հարավարևելյան Ասիայում և Հյուսիսարևելյան Աֆրիկայում: Այս տարածաշրջաններում «NABU»-ն զբաղվում է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների աջակցությամբ և զարգացմամբ, կենդանական և բուսական աշխարհի հազվագյուտ և վտանգված տեսակների պահպանմամբ, էկոլոգիական գյուղատնտեսությամբ, էկոտուրիզմով և էկոլոգիական կրթությամբ: Միության գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Բեռլինում:

Այսօր աշխարհում գործում է միության 15 տարածաշրջանային և շուրջ 1500 քաղաքային և տեղական ստորաբաժանում: Միջազգային նախագծերի համակարգմամբ զբաղվող մասնաճյուղեր են գործում Բրյուսելում (Բելգիա), Ադիս Աբեբայում (Եթովպիա), Մայկոպում (Ռուսաստան), Բիշքեկում (Ղրղզստան) և Երևանում (Հայաստան):

«NABU»-ն ՀՀ բնապահպանության նախարարության հետ համագործակցում է 2001 թվականից: Գործընկերության առաջին տարիներին առաջնահերթությունը տրվել է բնապահպանական միջազգային կոնվենցիաների իրականացմանը: Ավելի ուշ համագործակցությունն ընդլայնվել է` ներառելով համատեղ ծրագրեր: 2007 թվականի մարտին «NABU»-ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը ստորագրել են Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանության մասին համագործակցության համաձայնագիր: