News

Ճանաչողական այցը Սիսիան և Տաթև համայնքներ

Հունիսի 15-16 կայացավ տուրիզմի ոլորտում աշխատող կառույցների և փորձագետների ճանաչողական այցը Սիսիան և Տաթև համայնքներ։ 

Ճանաչողական այցի թեման էր «Ագրո-տուրիստական նոր ուղղություններ... more

Մորուքավոր անգղի նշադրում

Հաջողությամբ նշադրվեց երիտասարդ մորուքավոր անգղը

Գերմանիայի բնության պահպանության միության (NABU) հայաստանյան մասնաճյուղը հաջողությամբ իրականացրեց արբանկայային տվիչի տեղադրում երիտասարդ... more

"Green Hotel": Applications are Open

The branch of German Nature Protection Union (NABU) in the Republic of Armenia and ACBA Federation continue the program of rural tourism development.

Armenia has great potential in the... more

Research on the Problem of Contamination

During the census, the organization records not only the number of adult storks and chicks, but also the degree of stork contamination.

This year, in parallel with the census work, the... more

The Census Is in the Active Phase

White stork census is in active progress.

The census examines both the number of adult storks and chicks and the pollution index, as follows:

  • whether storks are contaminated.... more

Study Visit to Sisian and Tatev Districts

"New directions of agro-tourism in the communities of Sisian and Tatev districts of Syunik region" - Study visit for tourism industry structures and service providers.

... more

White Stork Census Continues

As you already know, the branch of German Nature Protection Union (NABU) in the Republic of Armenia has been implementing the program "White Stork Research and Conservation" since 2020, within the... more

Cleaning Works in Azatan Settlement

Within the framework of the “Clean Coast, Clean Spring” campaign with the support of the branch of German Nature Protection Union (NABU) in the Republic of Armenia, cleaning works were carried out... more

Census Has Started

As previously reported, this year the German Nature Protection Union (NABU) is organizing an international census, which will be joined by the branch... more

Experience Exchange between NABU and BSPB

The staff of German Nature Protection Union (NABU) held an exchange of experience with the Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB) in Sofia. During the exchange, the problems of... more