«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր 2020
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Մարդ-վայրի բնություն հակամարտության ուսումնասիրություն
Ջրաճահճային տարածքների ուսումնասիրություն և պահպանություն Արաքսի հովտում
Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացումը Հայաստանի հյուսիսային համայնքներում որպես աղքատության նվազեցման եվ կենսաբազմազանության պահպանության խթան (OFDNA)
/ Content / «Սյունիքի մարզում բնության համայնքահեն պահպանություն»...

«Սյունիքի մարզում բնության համայնքահեն պահպանություն» թեմայով Կլոր Սեղան

Ս/թ ապրիլի 28-ին Գորիս քաղաքում «Համայնքահեն բնապահպանությունը և ադապտացումը կլիմայի փոփոխությանը Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում կկազմակերպվի Կլոր Սեղան «Սյունիքի մարզում բնության համայնքահեն պահպանություն» թեմայով՝  Գերմանիայի Բնության Պահպանության Միության NABU հայաստանյան մասնաճյուղի և Գերմանիայի Տնտեսական Համագործակցության և Զարգացման Դաշնային Նախարարության (BMZ) ֆինանսավորմամբ։

Կլոր սեղանի նպատակն է Սյունիքում երիտասարդության շրջանականերում  բնապահապանական խնդիրների վերաբերյալ քննարկումը։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ստեղծել 7 հասարակական կազմակերպություններ, որոնք կստանան աջակցություն բնապահպանական ծրագեր իրականցնելու համար։

Հիշեցնենք, որ տեղերը սահմանափակ են և մասնակցությունը պետք է հաստատվի նախապես։

Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք ներբեռնել կլոր սեղանի օրակարգը կամ զանգահարել NABU հայաստանյան մասնաճյուղի գրասենյակ հետևյալ հեռախոսահամարով՝ +374 44 59 99 49։