«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր 2020
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Մարդ-վայրի բնություն հակամարտության ուսումնասիրություն
Ջրաճահճային տարածքների ուսումնասիրություն և պահպանություն Արաքսի հովտում
Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացումը Հայաստանի հյուսիսային համայնքներում որպես աղքատության նվազեցման եվ կենսաբազմազանության պահպանության խթան (OFDNA)
/ Կապ

Կապ

Հասցե ք. Երևան, Իսահակյան 18, 3 -րդ սենյակ
Հեռախոս (374) 44 59 99 49
E-mail armenia@nabu.am
Աշխատանքային ժամեր Երկուշաբթի - ուրբաթ, ժամը 10:00 - 18:00