«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր 2020
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Մարդ-վայրի բնություն հակամարտության ուսումնասիրություն
Ջրաճահճային տարածքների ուսումնասիրություն և պահպանություն Արաքսի հովտում
Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացումը Հայաստանի հյուսիսային համայնքներում որպես աղքատության նվազեցման եվ կենսաբազմազանության պահպանության խթան (OFDNA)

Աշխատակիցներ

Նարեկ Գրիգորյան


Մասնաճյուղի ղեկավար

Լուսինե Աղաջանյան


Կենսաբան, ծրագրերի ղեկավար

Աստղիկ Մարկոսյան


Կենսաբան, ծրագրերի աշխատակից

Լևոն Հարությունյան


Կենսաբան, ծրագրերի աշխատակից

Մարիամ Թովմասյան


Գլխավոր հաշվապահ