/ Պարունակություն / Մորուքավոր անգղի նշադրում

Մորուքավոր անգղի նշադրում

Հաջողությամբ նշադրվեց երիտասարդ մորուքավոր անգղը

Գերմանիայի բնության պահպանության միության (NABU) հայաստանյան մասնաճյուղը հաջողությամբ իրականացրեց արբանկայային տվիչի տեղադրում երիտասարդ մորուքավոր անգղի վրա։

Տեղադրված արբանյակային տվիչը թույլ կտա ուսումնասիրելու տեսակի լոկալ և միգրացիոն տեղաշարժերը, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի ավելի կառավարելի պահպանություն իրականացնելուն։

Աշխատանքն իրականացվել է Գերմանիայի բնության պահպանության միության (NABU) «Նոր համագործակցություն Արևելյան Եվրոպայում գիշատիչ թռչունների պաշտպանության նպատակով» ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է NABU ի и VGP-ի կողմից։

Շնորհակալ ենք ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությանը համագործակցության համար։