Մաքուր ապագա
Համայնքահեն բնապահպանությունը և ադապտացումը կլիմայի փոփոխությանը Սյունիքի մարզում
Կրեատիվ լեռներ
«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Ջրաճահճային տարածքների ուսումնասիրություն և պահպանություն Արաքսի հովտում
/ Պարունակություն / Գիշանգղների բնադրման վայրերի ուսումնասիրություն Լոռու...

Գիշանգղների բնադրման վայրերի ուսումնասիրություն Լոռու մարզում

Մեր հետազոտական թիմն այս անգամ Լոռում մարզում էր՝ ուսումնասիրելու գիշանգղների բնադրման վայրերը։

Ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս բացահայտել թռչնի բնադրման վայրերը, հաշվառել դրանք, իրականացնել պոպուլյացիայի մոնիթորինգ։ Ստացված արդյունքները թույլ կտան հետագայում իրականացնել առավել կառավարելի պահպանություն։

Հիշեցնենք, որ մեր կողմից ուսումնասիրվող թիրախային տեսակներն են՝

  • քարարծիվը (Aquila chrysaetos)
  • գիշանգղը (Neophron percnopterus)
  • մորուքավոր անգղը (Gypaetus barbatus)
  • սպիտակագլուխ անգղը (Gyps fulvus)։

Հետազոտությունների ժամանակ, սակայն, հայտնաբերվում և գրանցվում են նաև այլ տեսակներին պատկանող բներ և դրանց ակտիվության մասին տվյալներ: