Մաքուր ապագա
Համայնքահեն բնապահպանությունը և ադապտացումը կլիմայի փոփոխությանը Սյունիքի մարզում
Կրեատիվ լեռներ
«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Ջրաճահճային տարածքների ուսումնասիրություն և պահպանություն Արաքսի հովտում
/ Պարունակություն / Ձմեռային հաշվառումներ

Ձմեռային հաշվառումներ

Գերմանիայի բնության պահպանության միության (NABU) հայաստանյան մասնաճյուղի թիմը շարունակում է իր աշխատանքները, մասնավորապես՝ իրականացվում են

  • սպիտակ արագիլների ձմեռային հաշվառումներ,
  • ձմեռող թռչունների կազմի ուսումնասիրության աշխատանքներ «Դիլիջան» ազգային պարկում,
  • 2024 թ․ տարվա թռչնի՝ սպիտակապոչ արծվի ուսումնասիրմանն ուղղված աշխատանքներ Հրազդան գետի հարակից տարածքներում և «Սևան» ազգային պարկում:

Այս ուսումնասիրությունները թույլ կտան ստանալու ձմեռող թռչնատեսակների տեսակային կազմի և ձմեռման վայրերում դինամիկայի մասին տեղեկատվություն։

Աշխատանքներն իրականացվում են ազգային պարկերի և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության հետ համագործակցությամբ։