Մաքուր ապագա
Համայնքահեն բնապահպանությունը և ադապտացումը կլիմայի փոփոխությանը Սյունիքի մարզում
Կրեատիվ լեռներ
«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Ջրաճահճային տարածքների ուսումնասիրություն և պահպանություն Արաքսի հովտում
/ Պարունակություն / Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների օրը Հայաստանում

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների օրը Հայաստանում

Սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանում նշվում է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների օրը

Հայաստանում առկա բնության հատուկ պահպանվող տարածքները ներառում են՝

  • 4 ազգային պարկ՝ «Սևան», «Դիլիջան», «Արփի լիճ» և «Արևիք»,
  • 3 պետական արգելոց՝ «Խոսրովի անտառ», «Շիկահող» և «Էրեբունի»,
  • 232 բնության հուշարձան և 27 պետական արգելավայրեր։

Պահպանվող տարածքներն ապահովում են կյանքի բազմազանությունը՝ պահպանելով տեսակներն ու նրանց կենսամիջավայրերը, արժեքավոր էկոհամակարգերը, առանց որոնց մարդկության կայուն սոցիալական և տնտեսական զարգացումն անհնար է:

Նշենք, որ օրվա կապակցությամբ շաբաթվա ընթացքում Գերմանիայի բնության պահպանության միության Հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից «մաքուր ապագա» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է դասընթաց «բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ» թեմայով։

Հիշեցնենք նաև, որ ներկայումս NABU հայաստանյան մասնաճյուղը «Դիլիջան» ազգային պարկի և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության հետ համագործակցության շրջանակներում իրականացնում է պարկի կենսաբազմազանության, մասնավորապես՝ ձկնաբանության և բուսաբանության ուսումնասիրություններ։