Մաքուր ապագա
Համայնքահեն բնապահպանությունը և ադապտացումը կլիմայի փոփոխությանը Սյունիքի մարզում
Կրեատիվ լեռներ
«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Ջրաճահճային տարածքների ուսումնասիրություն և պահպանություն Արաքսի հովտում
/ Սյունիքի մարզում կլիմայի փոփոխությաննն ադապտացման և...

Զգուշացման հաղորդագրություն

Submissions for this form are closed.

«ՀԱՄԱՅՆՔԱՀԵՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԱԴԱՊՏԱՑՈՒՄԸ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆԸ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐ (CNCA)

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆՆ ԱԴԱՊՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ