Մաքուր ապագա
Համայնքահեն բնապահպանությունը և ադապտացումը կլիմայի փոփոխությանը Սյունիքի մարզում
Կրեատիվ լեռներ
«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Ջրաճահճային տարածքների ուսումնասիրություն և պահպանություն Արաքսի հովտում
/ Սյունիքի մարզում կլիմայի փոփոխությաննն ադապտացման և...

«ՀԱՄԱՅՆՔԱՀԵՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԱԴԱՊՏԱՑՈՒՄԸ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆԸ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐ (CNCA)

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆՆ ԱԴԱՊՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ